Doprava a mechanizace

 

Středisko kontejnery


Provádí odvoz stavebních sutí, odpadového dřeva, kameniva, zeminy, komunálního odpadu atd. kontejnery RENAULT, AVIA a MAN včetně pronájmu kontejnerů a zabezpečuje ukládku těchto odpadů a stavebních sutí k recyklaci odpadu.

Středisko mechanizace


Provozuje mechanismy pro zemní a demoliční práce jako např. skrývky zeminy, výkopy základů, demolice objektů.

Středisko technologická doprava


Zabezpečuje veškerou dopravu sypkých materiálů (kameniva, zemin, recyklátu a odvoz kalů k recyklaci) RENAULT KERAX a MAN typ 8×4.

 

Brno - Černovice, Hájecká 1162/3 (mapa) 

   ✆ 606 702 293
   ✉ doprava@setra-cr.eu
​   ✉ zemni.stroje@setra-cr.eu

 

ceník Doprava a mechanizace Brno:

 

Jihlava

   ✆ 602 241 180, ✆ 602 551 618,   ✆ 606 759 606
   ✉ setrajihlava-doprava@setra-cr.eu

 

ceník Doprava a mechanizace Jihlava: