stavební, dopravní a obchodní společnost

Umíme Vám nabídnout

Společnost SETRA pravidelně již od svého založení rozšiřuje portfólio nabízených služeb tak, aby byla schopna v co největší možné míře schopna uspokojit přání klientů vlastními kapacitami.

Všechny tyto služby jsme vám schopni poskytnout na našich pracovištích v Brně, Jihlavě, Znojmě a Praze.

  • likvidace kalů a písků z ČOV včetně odvodnění
  • výroba kompostů, substrátů, rekultivace
  • recyklace stavebních sutí Brno – Jihlava – Znojmo
  • recyklace odpadového dřeva
  • demolice, zemní práce
  • autodoprava, kontejnery
  • opravy vozidel a strojů, zámečnické práce
  • prodej tříděného písku a kameniva